خبرگزاری آريا – برگزاري اولين همايش برنامه شب آفتابي


برگزاري اولين همايش برنامه شب آفتابي

خبرگزاري آريا-نخستين همايش برنامه شب آفتابي راديو اقتصاد با موضوع کارآفريني برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، اين همايش به منظور افزايش مهارت و توانايي مخاطبان در ايجاد رونق کارآفريني و نيز تعامل بيشتر با آنان و نيز تقويت روحيه خود باوري و توانمندي فردي و با حضور مخاطبان برنامه برگزار شد.
در اين همايش ۴ کارگروه آموزشي با موضوع استارت آپ و شيوه هاي کسب و کار آن، کارآفريني کشاورزي، دامداري و باغداري، بازاريابي و فروش و جذب مشتري، مديريت تغييرات و تحولات محيط برگزار خواهد شد و مخاطبان ميتوانند در کارگاههاي مورد علاقه خود شرکت کنند.