خبرگزاری آريا – آلبوم سمفوني «کوروش کبير» ساخته‌ي «لوريس چکناواريان» توزيع مي‌شود


آلبوم سمفوني «کوروش کبير» ساخته‌ي «لوريس چکناواريان» توزيع مي‌شود

خبرگزاري آريا – آلبوم «سمفوني کوروش کبير» با آهنگسازي و رهبري ارکستر «لوريس چکناوريان» با اجراي ارکستر سمفونيک لندن و ارکستر ويسز، از فردا – يک‌شنبه- توزيع مي‌شود. اين سمفوني شامل قطعاتي چون «سيل و تاک»، «نخستين روياي آستياگ، پادشاه ماد، باران»،‌«دومين روياي آستياگ، سيل»، «زايش و ربوده‌شدن کوروش، اندوه ماندانا»، «کودکي کوروش در ميان شبانان دشت، داستان شباني»، «خشم استياگ و مجازات کردن هارپاگ، سردار مادي»، «نبرد پاسارگاد، کوروش، استياگ را شکست داده و امپراتوري پارسي را بنا مي‌نهد»، «کوروش، شاه شاهان»، «نوروز، روز سال نو، اجتماع شهرياران»، «عشق کوروش و کاساندرا، دختر فرناسپ»، «ازدواج شاهانه»، «نبرد تيمبرا، کوروش، کرزوش پادشاه ليديه را شکست مي‌دهد»، «داينو، نيايش اسيران يهودي بابل، سرود عيد فصح»، «ورود پيروزمندانه کوروش به بابل» و «منشور حقوق بشر کوروش، تدهين شده توسط خداوند» است.
اين قطعه در سال ۲۰۱۷ با ناظر ضبطي «آتش ارگا» و صدابرداري «مايک هچ» و «فلوتينگ ارت» و اديت و ميکس و مسترينگ «ديويد روول» ضبط شده است.
«چکناواريان» درباره‌ي سمفوني «كوروش كبير» مي‌گويد: «براي نوشتن اين سمفوني از كتب تاريخي ۲ تن از مورخان يوناني به نام‌هاي «هرودوتوس» و «سنوفون» بهره بردم، زيرا منابع فارسي شرح زندگاني كوروش موجود نبود. با ذكر اين توضيح كه «سنوفون» به همراه «الكساندر كبير» به ايران سفر كرده است. در ايران باستان، مادها قدرتمندترين اقوام ايراني بودند، آسيا گاس پادشاه ماد خواب مي‌بيند كه دخترش «ماندانا» سلطنت وي را پايان مي‌بخشد و خود بر تخت پادشاهي مي‌نشيند. به همين سبب دخترش را به ازدواج شاهزاده‌اي ايراني به نام «كامبيز» درمي‌آورد. پس از مدتي آسياگاس در رويا پسر خردسالي را مي‌بيند كه تخت و تاج را از وي ربوده و خود مالك آن است. اين بار به وزيرش «هارپاگوس» دستور مي‌دهد كه اگر نوزاد «ماندانا» پسر باشد، به محض تولد وي را به قتل برساند. «هارپاگوس» به جاي قتل نوزاد پسر، وي را به خانواده‌اي در دشت‌هاي خارج از شهر و دور از چشم «آسياگس» مي‌سپارد. «كوروش» در بازي‌هاي دوران كودكي در روستا، نقش پادشاهان را ايفا مي‌كرده و رفتارش مانند آنان بوده است. پس از مدتي «آسياگاس» متوجه اين نكته مي‌شود و به عنوان تنبيه «هارپاگوس» پسر وي را در ديگ پخته و به اين وزير مي‌خوراند، اما در نهايت «كوروش» پدربزرگش را شكست داده و امپراطوري ايران را تاسيس مي‌كند.»