خبرگزاری آريا – موافقان و مخالفان آقاي سخنران!


موافقان و مخالفان آقاي سخنران!

خبرگزاري آريا – علي‌اکبر رائفي‌پور يکي از آن چهره‌هايي است که بسياري با الفاظي مانند استاد و دکتر او را خطاب مي‌کنند و موافقان و مخالفان بسياري دارد. موافقاني که هيچ‌گونه نقدي به او را برنمي‌تابند و از ديگر سو مخالفاني که به نظر مي‌آيد مرغ‌شان يک پا دارد و حاضر نيستند از اسبي که براي مخالفت با او زين کرده‌اند پايين بيايند و به صداي مخالف خود گوش کنند که شايد حرفي شنيدني و حتي پذيرفتني داشته باشند.
او در موضوعات مختلفي سخنراني مي‌کند و برخي از لفظ استراتژيست براي او استفاده مي‌کنند. موضوعات آخرالزماني، ظهور، تهديدهاي فرهنگي و سياسي، عدالت‌خواهي و … از جمله موضوعاتي است که هوادارنش با آنها او را مي‌شناسند و فايل‌هاي سخنراني او دست به دست مي‌شود. حتي جمله‌اي از يکي از سخنراني‌هاي او که با موضوع انتظار صورت گرفته بود در شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي دست‌به‌دست مي‌شود؛ «خدايا بسه ديگه!» همان تک‌جمله‌اي است که بسياري با آن شوخي مي‌کنند، اما اين تمام تصويري نيست که در شبکه‌هاي اجتماعي از او ديده مي‌شود. با تمام اينها مخالفان و موافقان پروپاقرص علي‌اکبر رائفي‌پور حضور دارند و در موارد مختلفي وارد دعوا مي‌شوند.