خبرگزاری آريا – افسانه سياه گالش در راديو ايران


افسانه سياه گالش در راديو ايران

خبرگزاري آريا – «فرهنگ مردم» افسانه سياه گالش در گيلان را روايت مي کند.
به گزارش خبرگزاري آريا از شبکه راديويي ايران، در فرهنگ و باور مردم تالش و گالشان يا همان گاوداران و دامداران شرق گيلان و مازندران شخصي به نام سياه گالش وجود دارد که از همه حيوانات بخصوص گاوها و گوزن ها مراقبت مي کند و حامي و حافظ آنهاست.
در ادبيات شفاهي مردم اين مناطق از کشورمان افسانه هاي زيادي در باره سياه گالش بر سر زبان هاست که نمونه اي از آن در فرهنگ مردم بيان مي شود.
مراسم بله برون، اسب در فرهنگ و باورهاي مردم مختلف به ويژه در فرهنگ مردم ترکمن، هنر چادر شب بافي در يزد، گيلان و مازندران و خراسان شمالي از ديگر بخش هاي اين برنامه است.
«فرهنگ مردم» به تهيه کنندگي زهرا فقيه ميرزايي، مجري و گوينده شمسي فضل اللهي و محمد محسن رفيعي، نويسندگي زينت صالح پور جمعه بيست و دوم تيرماه ساعت ۲۱:۳۰ پخش مي شود.